St Martens-Latem 2018

100 JAAR WAPENSTILSTAND

 

Honderd jaar geleden, op 11 november 1918,  zwegen de kanonnen en eindigde de Eerste Wereldoorlog 1914-1918, die ook bekend staat als de Groote Oorlog.

Deze Eerste Wereldoorlog was een verschrikkelijke oorlog, waarbij  tien miljoen soldaten en acht miljoen burgers  omkwamen en waarbij ook nog eens twintig miljoen mensen verwond werden.

Ook ons land bleef niet gespaard : na de Duitse inval  op 4 augustus 1914, werd België een eerste maal bezet en kort daarop volgde een lange en uitputtende loopgravenoorlog aan de IJzer, die vier jaar duurde.

Wanneer op 11 november 1918 de Geallieerden en de Duitsers  de Wapenstilstand  ondertekenen, hoopt de  ganse wereld dat deze oorlog een einde zal brengen aan alle oorlogen ; Vrede en een betere wereld, waar alle volkeren broeders zijn,..

Na een tweede wereldoorlog in Europa in 1940,  is de frans-duitse vriendschap een realiteit geworden  en een belangrijke as voor het behoud van de vrede in Europa.

Daar er van deze eerste wereldoorlog geen rechtstreekse getuigen meer overblijven, is het onze taak om de herinnering te blijven koesteren aan allen die hun leven gaven en hun jeugd opofferden voor ons land en voor onze vrijheid. Talrijke begraafplaatsen en monumenten herinneren ons aan deze bloedige oorlog.

Wapenstilstand werd dit jaar wereldwijd  op een bijzondere wijze herdacht.  In Parijs kwamen 70 staatshoofden en regeringsleiders samen aan de Arc de Triomphe voor een grote herdenkingsplechtigheid. President Macron riep zijn collega-staatshoofden op om de vrede niet in gevaar te brengen.

In eigen land werd  100 jaar Wapenstilstand  op heel veel plaatsen  met een speciale  plechtigheid herdacht.  Ieper speelt hierbij  traditioneel  een hoofdrol met een reeks  plechtige  herdenkingen  en met als afsluitstuk  een indrukwekkende Last Post aan de Menenpoort.

In Brussel  richtte  koning Filip  aan de grafsteen van de onbekende soldaat een  fijnzinnige oproep, Hij wees erop dat  het monument voor de onbekende soldaat niet alleen een boodschap van het verleden herbergt, maar het wijst ook  naar de toekomst  : «  Dit monument nodigt ons uit, maar ook in het bijzonder onze jeugd, om ons  samen in te zetten voor een vreedzame wereld, waartoe we allemaal, met een blijmoedig realisme, een unieke bijdrage kunnen leveren, in zowel grote als in kleine dingen » .

Ook in onze gemeente Sint-Martens-Latem  werd  11 november dit jaar op een heel bijzondere wijze  herdacht : de afdeling van het Koninklijk  Nationaal Verbond Elf November hield een stijlvolle herdenkingsplechtigheid in de raadzaal van het gemeentehuis.  Een  talrijke opkomst, van alle generaties, woonde de plechtigheid

bij : de harmonie verzorgde de muzikale noot  en de kinderen van de verschillende scholen  van de gemeente zongen een lied voor de vrede onder de volkeren.

(Een lid van K.N.V.  ELF NOVEMBER afdeling Sint-Martens-Latem.)

—————————————————-

HERDENKING 100JAAR WAPENSTILSTAND (vervolg)

Het Koninklijk Nationaal Verbond Elf November, Afdeling Sint-Martens-Latem heeft reeds 22 jaar de traditie om het einde van deze oorlog passend te herdenken.

Een traditie die dit jaar in een nieuw kleedje werd gestoken. Er werd gekozen voor een plechtigheid die sober was maar daarom des te meer kracht had.

Een meer dan bomvolle raadzaal luisterde aandachtig naar de inleiding van de  penningmeester van de Latemse afdeling “Elf November”. Uiteraard bleef hij stilstaan bij het onnoemlijk leed dat deze oorlog met zich meebracht maar ook bij de huidige situatie op wereldvlak, met die voortdurende conflicten waarin opnieuw de gewone mens het grootste slachtoffer is. Ook benadrukte hij de problematiek van de vluchteling, zowel honderd jaar geleden als nu, een schrijnend gegeven. En een oproep voor meer verdraagzaamheid ontbrak dan niet.

Het publiek kon nog even hierover verder reflecteren bij de prachtige Engelse hymne “Nearer, my God, to Thee”, gespeeld door het Harmonieorkest van Sint-Martens-Latem o.l.v. Jens De Bruyne.

Dit jaar werd gekozen om de verschillende scholen van Sint-Martens-Latem meer direct bij de plechtigheid te betrekken. Een mooie grote groep enthousiaste kinderen brachten de song “Sing a song for the peace of the people”, een lied meer dan passend in deze viering.

Daarna bracht het Harmonieorkest het zeer stemmige “Magnolia”, een bewerking van filmmuziek, met als leidend thema: vergeving.

Ook in de toespraak van Mevrouw Lannoo, burgemeester, werd stilgestaan bij het menselijk leed, niet alleen honderd jaar geleden maar ook nu nog steeds aanwezig in het dagelijkse leven. Als gemeentebestuur willen zij dan ook actief ijveren voor vrede. Het planten van de vredesboom op het kerkhof is hier een symbolische bijdrage.

Hierna bracht Meike De Bruyne, begeleid door het Harmonieorkest, de prachtige Engelse hymne “Abide with me,” een smeekbede om niet in de steek gelaten te worden.

Het bestuur van ‘Elf November’ koos ervoor om bij deze 100-jarige herdenking het zeer bekende, maar dan ook prachtige gedicht “In Flanders Fields” van John McCrae te brengen. Het werd stil toen de warme stem van Ward Claeyssens weerklonk : In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen, tussen de kruisen, rij aan rij, die de rustplaats aangeven van jou en mij

De plechtigheid werd besloten met de statige Brabançonne, waarna de aanwezigen zich naar de monumenten van de oorlogsslachtoffers van Latem en Deurle begaven.                                                                                      (Jo De Bruyne)

————————————————-

 

 

 

HULDE AAN DE OORLOGSSLACHTOFFERS

 

Na de plechtigheid in de raadzaal werd dan, vaandels voorop, in stoet vertrokken naar het monument op de bergraafplaats van Latem.

Daar ook hadden veel kinderen hun ouders en hun leerkrachten vergezeld. Na de plechtigheid in de raadzaal werd het noodgedwongen een korte plechtigheid : enkel het dodenappel en de bloemenhulde De trompetters lieten er het ‘Ten Velde’ en ‘Last Post weerklinken, waarna hetzelfde scenario zich aan het monument aan de kerk te Deurle – met ietwat minder toehoorders – herhaalde.

Het tijdschema van deze plechtigheden was vrij strak gehouden, zodat de leden van de Latemse afdeling op het voorziende uur de Vierschaar konden bereiken om deel te nemen aan het feestmaal, het traditionele eindpunt van de herdenking van 11 november.

Meer dan tachtig disgenoten genoten eerst van het gratis aperitief en schoven dan stilaan naar de voorbehouden plaatsen.

Het uitstekend menu kreeg veel positieve reacties. Eens te meer was het een gezellige gelegenheid om oude vrienden en nieuwe leden te ontmoeten.

De traiteur zal helaas volgend jaar zijn diensten niet meer kunnen aanbieden, en zal er een prospectie naar een andere traiteur moeten gedaan worden.

——————————————————–

Last Minute : PLECHTIGHEID OP 6 EN 7 MAART 2019

 

15 juli 1944, de Papegaaistraat te Gent : de wagen waarin Martin, schuilnaam van Albert Mélot, een belangrijk leider van de weerstand, overgebracht werd van de Gestapo op de Kouter naar de gevangenis van de Nieuwe Wandeling, werd door mannen van de weerstand tot stilstand verplicht en overvallen. De Duitse bewakers werden neergeschoten en Mélot werd bevrijd. Tragisch gevolg : enkele uren later werden de weerstanders verklikt en kon de Gestapo in totaal een twaalftal man aanhouden, waarvan de meesten hun leven lieten in concentratiekampen.

Om deze en andere weerstanders te herdenken worden herdenkingsstenen (“stolpersteine”) op 6 en 7 maart 2016 ingehuldigd op verschillende plaatsen (stoepen) in Gent. Deze “stolpersteine”, (struikelstenen), zullen worden geplaatst door de Duitse Günter Demnig, bedenker van het project, met medewerking van de stad Gent.

Praktisch : Plechtigheid en persmoment op 6 maart 2019 om 13:00 u. aan de Meersstraat 138 te Gent, daarna aan de Monterreystraat 63 te Gent.

De leden van onze afdeling zijn van harte welkom op deze plechtigheid.

 

————————————————————-