Doel en Aktie

De vereniging heeft ten doel, met uitsluiting van elk winstgevend doel, om de verering van de herinnering te waarborgen door de te wijten naleving te handhaven aan de doden voor het Vaderland, de invaliden, de soldaten, de politieke gevangenen, sterk en alle ze die voor feiten van oorlog worden versierd.

Door zich van de verkiezingsconcurrentie politiek en de taalkundige, filosofische of religieuze vragen te verwijderen, om de handhaving van de vrede door de naleving van de soevereiniteit van elk volk en onbetwistbare rechten van de internationale moraal te waarborgen.

Om de nationale opvoeding van de Belgische jeugd vast te stellen door de richting van de eer en de solidariteit te ontwikkelen. Om diensten van solidariteit voor zijn gelijkgestelden alsmede van zijn verschillende categorieën van leden te creëren.

De vereniging zal zich voor alle grote sociale problemen kunnen interesseren waarvan de oplossing levensbelangstelling voor het Belgische Vaderland, of „aan de grote internationale problemen“ heeft, die ten doel hebben, de handhaving van de vrede tussen de volkeren te waarborgen